Boekpraat.nl
Henk Hagenberg - mijn beste boeken, samengevat
 

 

 Malcolm Gladwell
David & Goliath
Underdogs, Misfits and the Art of Battling Giants
© 2103 Malcolm Gladwell
Penguin Group 305 pagina’s       oktober2014

 

 

 

 

 


 
 Malcolm Gladwell, Canadees, geboren n Londen 1963, woont in New York City. Bekend van Blink en Tipping Point.

 

Samuel 16: 7
Maar de Heer zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.’

Hoe kon  de kleine herdersjongen David eigenlijk winnen van de machtige krijger Goliath?
Volgens het Bijbelverhaal omdat a/ de Heer met David was en b/ David een bekwame slingeraar was die Goliath precies raakte op diens onbeschermde  voorhoofd.
Gladwell geeft een onverwachte draai aan het verhaal.  Uit het oude  testament kan opgemaakt worden dat Goliath ongewoon groot was en waarschijnlijk ook bijziend, beide mogelijk ten gevolge van een groeistoornis. Door zijn zware harnas bewoog hij zich traag. In een worsteling van man tot man was Goliath niet te verslaan. Maar David kon met zijn slinger een object op 30 meter afstand dodelijk raken zonder zelfs
maar te hoeven stilstaan. Goliath
was dood voor hij be
 
sefte dat David niet op de verwachte manier de strijd aanging.

De les die hieruit geleerd kan worden is je niet te verkijken op een gegeven situatie, op de schijnbare kracht van een overmacht  of de beperking  van een handicap. Profiteer van de kwetsbare kanten van een tegenstander of van de kansen van ongunstige omstandigheden soms bieden.   
Na deze inleiding vertelt Gladwell, op zijn bekende onderhoudende wijze, een aantal waar gebeurde verhalen als voorbeelden van onverwachte uitkomsten van het gewone, van wat iedereen zou verwachten ’.

Op de volgende pagina’s een samenvatting:
A. De nadelen van voordelen en de voordelen van nadelen voordelen
B. Elk nadeel heb een voordeel
C. De lmiet van macht

 

 

 

 

Jonge David op Florentijns sierschild door Andrea del Castagno, 1421-1457.
David was geliefd  zinebeeld van onafhankelijkheid in de Renaissance.