Boekpraat.nl
Henk Hagenberg - mijn beste boeken, samengevat
 

 

  

 

Edgar Allen Poe : Een afdaling in de Maalstroom.


Een nog jonge man met grijs haar vertelt dat hij en zijn broer op hun vissersboot werden meegesleept in de beruchte draaikolk bij de Lofoden eilanden.  Ze wisten dat niemand kon ontsnappen aan de meedogenloze zuigkracht. De broer klampte zich in doodsnood vast aan het dek. Maar de verteller overwon zijn ergste vrees en keek om zich heen. Al spoedig constateerde  hij dat grote dingen, een ander schip, een zware kist,  veel sneller in de draaikolk zakten dan kleine voorwerpen. En dus sprong hij overboord en om zich vast te klampen  aan een plank. Hij zag zijn eigen boot met zijn broer nog aan boord steeds sneller naar beneden glijden en in de diepte te pletter slaan. Kort  daarna was het dood tij en bedaarde de zee alsof er nooit iets gebeurd is.
Moraal:  hoe betrokken je ook bent bij je omgeving, actualiteit, politiek ect. behoud  enige distantie. Oriënteer je op de werkelijkheid, op weten. Daar liggen de antwoorden op de zin van het leven.
Zoals wetenschap  de richtsnoer is voor de levensfilosofie van Peter Westbroek.