Boekpraat.nl
Henk Hagenberg - mijn beste boeken, samengevat
 

Bijlage: vroeg Romantiek, Sturm und Drang

 

Publicatie 

Auteur

Titel

1756

Voltaire

Essai sur les moeurs et l’esprit des nations
Eerste grote cultuurgeschiedenis, inclusief China en India; benoemt de derde stand als kracht zonder politieke macht

1759

Voltaire

Candide
 Wereldwijs, ironisch, illusieloos

1759

Laurence Sterne

The life and opinions of  Tristam Shandy

1761

Jean Jacques Rousseau

Julie ou la nouvelle Hèloise
Romantische briefwisseling à la Werther, naar Abelard et Heloïse

1762

idem

Emile ou de l’Education
Vrije opvoeding, komt ook voor in Werther

1762

idem

Du contrat social ou Principes de Droit Politique

1764

Johann Winckelman

Geschichte der Kunst der Altertum
Pompeii opgegraven in1748, wordt later grote invloed op Goethe

1765

James Mcpherson

The works of Ossian
Zogenaamd Keltische zangen; veel maannachten, grafzerken, dolende geesten etc.; tijdelijke hype

1771

F. G. Klopstock

Oden
Aanvankelijk dweperige zielenherder, later romantische gedichten; komt voor in Werther

1772

Johann Gottfried Herder

 

Treatise on the origin of language
Beschouwt eigen taal(Edda, mythen etc) als kern van natie; profeet van romantisch nationalisme

1772

Gotthold Ephraim Lesing

Emilia Galotti Vader doodt dochter om haar eer te redden

1773

 

Herder

Briefwechsel über Shakespeare, Ossian und die Lieder alter Völker
Shakespeare herondekt als authentieke bard, ver van Franse classicistische drama’s.

1773

Goethe

Götz von Berlichingen (drama)
Romantisch Kraftmensch, tragisch, groots en fake

1774

idem

Die Leiden des jungen Werther

1776 Jacob Lenz Die Soldaten; tot opera verwerkt door Bernd Alois Zimmerman

1779

Lessing

Nathan der Weise
Na oorlogservaring volgt wijsheid, vrijmetselarij (Zauberflöte)

1781

Friedrich Schiller

Die Räuber (drama)

1782*

Choderlos de Laclos 

Les Liaisons dangereuses
Scherp, cynisch,tragisch, later beschouwd als anti Ancien Règime

1783

Rhijnvis Feith

Julia
Hollandse imitatie van Werther

1784

Beaumarchais

Le marriage de Figaro
Spiritueel verzet tegen de standensamenleving

 

*1782 is het jaar van Die Entführung aus dem Serai waarin Belmonte en Konstanz vrezen dat ter dood gebracht zullen worden en zingen dan het volgende duet:

  Weil ich dir zur Seite bin 
  Um dich Geliebte
  Geb’ich gern mein Leben  hin.
  O welche Seligkeit!
  Mit dem Geliebte sterben
  Ist seliges Entzücken!
  Mit wonnevollen Blicken
  Verläst man da die Welt.